KOOPERATİF YÖNETİM KURULUNDA İSTİFADAN DOLAYI ALINAN KARARIN TESCİLİNDE İSTENEN EVRAK LİSTESİ

   - 1 adet Dilekçe(Ticaret Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe)
   - 1 adet Noter onaylı görev taksimini gösteren yönetim kurulu kararı (istifa eden üyenin ve en son yetkili yönetim kurulunun imzalarının bulunması şarttır.)
NOT: (Kararın içeriğinde istifa eden kişinin yerine ilk önce 1.yedek çağrılır kabul etmezse sırasıyla 2.,3. yedek üyeler göreve davet edilir.) (1 adette bilgisayarda yazılmış noter tasdikine gerek olmayan şekli.)
   (KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE TESCİL EDİLMELİDİR.)
   - 1 adet Noter onaylı imza beyannamesi(kooperatif adına)
   - 1 adet Yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin onaylı nüfus cüzdanı suretleri
   - 1 adet Yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin ikametgah belgesi

HARÇ BEDELİ: 150,40 YTL. ( HARÇ MİKTARI 1 İSTİFA VE 3 YETKİLİ İÇİN HESAPLANMIŞ OLUP FAZLADAN HER İSTİFA İÇİN 15,90 -YTL VE HER YETKİLİ İÇİN DE 40,30 -YTL HARÇ İLAVE EDİLECEKTİR.)
İLAN BEDELİ: 30,00 YTL.