ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ

   - Dilekçe(Ticaret Odası Başkanlığına - Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe)
   - Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğundan tasdikli dosyada bulunan kuruluştan bugüne kadar tescil edilmiş ana sözleşme dahil tüm genel kurul, tadil ve yönetim kararlarının tasdikli suretleri ve bunlara ait ilanların Ticaret Sicil Gazetelerinin tasdikli suretleri.
   - TST 55’e göre belge
   - Şube yetkilisine ait noter onaylı imza beyannamesi (Şubenin tam unvanı açık olarak yazılacaktır.)
   - TST 29’a göre taahhütname
   - Şube yetkilisine ait muhtardan veya noterden onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti (nüfus cüzdanı sureti fotoğrafsız ise ayrıca 1adet fotoğraf )
   - Şube yetkilisine ait muhtardan onaylı ikametgah belgesi
   - Şube açılışına dair noter onaylı yönetim/ortaklar kurulu kararı (Kararın içeriğinde şubenin açık unvanı, adresi, şube temsilcisi ve şubenin sermayesi açıkça belirtilecek.) ve 1 adet fotokopisi
NOT:Karar el yazısı ile yazılmış ise ; bir adet de daktilo yada bilgisayar çıktısı olarak kararın aynen yazılmış hali ilaveten getirilecektir.
   - Odamız tarafından verilen beyanname doldurulup şube temsilcisi tarafından imzalanacak.

HARÇ BEDELİ: 804,60YTL (Şube yetkilisi 1 kişi olarak hesaplanmış olup fazladan her yetkili için 127,40 YTL.harca ilave edilecektir.)
İLAN BEDELİ: 50,00 YTL.
KAYDİYE: 170,00 YTL.